Benvingut a la pàgina web de JW Productions allotjada sota la URL https://www.jwproductions.tv/. A continuació, us exposem els termes i les condicions d’ús de la pàgina web que han de seguir els usuaris d’aquesta. La navegació a través d’aquesta pàgina web us confereix la condició d’usuari d’aquesta. És per això que us aconsellem una atenta lectura per procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contrària a l’aquí prevista queda totalment prohibida i és susceptible de generar responsabilitats davant del seu titular.

A través de la present pàgina web es facilita als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació necessària relativa als serveis i productes que JW Productions li pot oferir.

Dades identificatives

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es disposa que JW Productions és la propietària de la pàgina web.

La informació i continguts que s’hi recullen són propietat de JW Productions. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per a ús diferent de l’aquí previst queda totalment prohibit.

JW Productions està domiciliada a Gran Via de les Corts Catalanes 690, Principal 1a 08010 Barcelona i adreça de correu electrònic info@jwproductions.tv i amb CIF B64065717

Condicions d’accés, utilització i funcionament de la pàgina web

L’accés a la pàgina web és lliure. Com a usuari de la pàgina web ha de fer en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de JW Productions

Queda prohibit que tot usuari o tercer realitzi qualsevol acció (inclusivament introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions als continguts de la pàgina web, així com intervingui o provoqui alteracions al correu electrònic, reservant-se JW Productions el dret a excloure l’accés a la pàgina web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició. En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat previ avís als usuaris, l’accessibilitat a la nostra pàgina web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, els continguts i les condicions d’accés de la mateixa.

En la mesura que això sigui raonablement possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de baix trànsit, sense perjudici de la facultat discrecional de JW Productions per dur-ho a terme en qualsevol moment.

Enllaços

En cas que a la present pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, JW Productions no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas JW Productions assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests. hipervincles o altres llocs dInternet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts de la present pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu, bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudio, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la pàgina, etc.) són titularitat de JW Productions o han estat cedides a aquesta per al seu ús. L’ús de la present pàgina web no confereix als usuaris cap dret d’explotació de cap classe ni la seva titularitat sobre els continguts d’aquesta, així com tampoc la propietat intel·lectual i/o industrial.

Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la pàgina web.

JW Productions fa expressa reserva davant dels usuaris i altres tercers de l’exercici de totes les accions que emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Dades de caràcter personal – Política de Privadesa

A continuació, us mostrem una primera informació bàsica de la nostra política de privadesa. Si voleu més informació podeu consultar-la a https://www.jwproductions.tv/.

Responsable del tractament JW Productions
Gran Via de les Corts Catalanes 690, Principal 1a
08010 Barcelona
CIF B64065717

Finalitats principals del tractament

-Oferir informació dels nostres productes i serveis.
-Atendre consultes.

Bases Legitimadores del tractament

-Execució del contracte de prestació de serveis.
-Consentiment exprés.

-Interès legítim.

Destinataris principals

– jwproductions.tv usuaris finals i empreses auxiliars per a la prestació dels serveis descrits.

Drets

-Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
-Revocació del consentiment prestat.

Procedència

-Facilitats pel seu titular.
-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (internet).

Transferències Internacionals de Dades

-No previstes

Delegat protecció de Dades

-No escau

Ens comprometem a complir la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes ia tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment amb la legislació aplicable de Protecció de Dades de Caràcter Personal per evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat. Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar, oposar-se i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició a JW Productions mitjançant escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic info@jwproductions .tv adjuntant còpia del vostre DNI o passaport.

Legislació i jurisdicció aplicable

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb aquesta pàgina web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

© 2023 JW Productions Tots els drets reservats