JW Productions respecta i protegeix la privadesa de les dades personals dels seus usuaris i de tercers que accedeixen a la nostra pàgina web. Per nosaltres garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades és una prioritat, volem que estigui informat de tots aquells aspectes que li puguin afectar: ​​SI US PLAU llegiu aquesta política de privadesa abans de visitar la nostra pàgina, i davant de qualsevol dubte ens trobareu a info@jwproductions .tv

Informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades

A continuació, us detallem en una primera fase els aspectes bàsics relatius al tractament de dades personals:

Responsable del tractament JW Productions
Gran Via de les Corts Catalanes 690, Principal 1a
08010 Barcelona
CIF B64065717

Finalitats principals del tractament

-Oferir informació dels nostres productes i serveis.
-Atendre consultes.

Bases Legitimadores del tractament

-Execució del contracte de prestació de serveis.
-Consentiment exprés.-Interès legítim.

Destinataris principals

– jwproductions.tv usuaris finals i empreses auxiliars per a la prestació dels serveis descrits.

Drets

-Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
-Revocació del consentiment prestat.

Procedència

-Facilitats pel seu titular.
-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (internet).

Transferències Internacionals de Dades

-No previstes

Delegat protecció de Dades

-No escau

Ampliació d’informació bàsica del responsable del tractament

JW Productions està domiciliada a Gran Via de les Corts Catalanes 690, Principal 1a 08010 Barcelona. Per a qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privadesa podeu contactar amb la nostra empresa mitjançant mail dirigit al correu info@jwproductions.tv en horari d’atenció al públic.

Categories de dades que tractem

Per tant, quan vostè es registri a blunion.com li demanarem i recollir únicament aquelles dades que siguin necessàries per atendre les finalitats de tractament i que són:

Dades didentificació: Nom i cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic, i aquells que en cada cas concret siguin necessaris per a la prestació dels serveis.

Amb quins fins tractem les vostres dades?

JW Productions tracta les dades facilitades per garantir la correcta gestió dels serveis proporcionats a través de la nostra web jwproductions.tv

També volem mantenir-lo informat en tot moment dels nostres productes i serveis, sempre que vostè ens autoritzi per fer-ho. Us informem que sempre podreu retirar-nos el consentiment prestat, contactant amb nosaltres a info@jwproductions.tv

Bases legitimadores per al tractament de les vostres dades

Per a l’alta i el registre de l’usuari a la plataforma de JW Productions la base legitimadora és el consentiment de l’interessat que se sol·licita en cada cas. Per a la remissió d’informació de caràcter comercial i/o promocional dels nostres serveis o empreses afins, la base legitimadora és l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

Destinataris de les dades

JW Productions no comunica ni cedeix les dades a tercers excepte a empreses auxiliars per a la prestació dels serveis descrits.

Termini de conservació de les dades

JW Productions us informa que les vostres dades personals seran conservades durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament per a l’ús de les quals hagin estat proporcionades, sempre que l’Usuari no hagi revocat el seu consentiment i, en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplades a la normativa aplicable.

En conseqüència, quan el seu ús no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades quedant només a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts a la normativa aplicable. Transcorregut aquest termini es procedirà a eliminar-los.

Drets que us assisteixen

Per a l’exercici dels vostres drets heu d’adreçar-vos al responsable del Tractament segons dades punt 1. Es tracta d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la vostra identitat.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les vostres dades?

JW Productions tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardarà el preceptiu deure de secret respecte d’aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

En particular, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de Protecció de Dades de caràcter personal, en particular:

  • Funcions i obligacions de personal
  • Registre d’esdeveniments
  • Gestió de suports i documents
  • Control d’accés
  • Identificació i autenticació
  • Còpia de seguretat i recuperació


Tot i això, en altres casos, JW Productions adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a petició de l’usuari o client.

Canvis en la política de privadesa

JW Productions es reserva el dret a modificar aquesta política de privadesa per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, anunciarà al Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la posada en pràctica.

Darrera actualització: 20 de febrer de 2023

© 2023 JW Productions Tots els drets reservats